Sveiki atvyke į @AGROORGANICSHOP

Ieškoti

Reikia pagalbos? Kreipkitės [email protected]
Reikia pagalbos? Kreipkitės [email protected]

Prekė sandelyje

Karbamidas | universali, koncentruota azoto trąša (granulės) |5Kg

Karbamidas -  kurio sudėtyje azoto daugiau, kaip 45% (azoto 46.3%) yra naudojamas kaip žaliava. Universalios, koncentruotos azoto trąšos (granulės), skirtos daigams, šiltnamio ir lauko daržovėms, gėlėms ir žydintiems krūmams, vaiskrūmiams ir vaismedžiams, dekoratyviniams augalams ir vejoms papildomai tręšti. Nerekomenduojama purkšti ar laistyti tiesiai ant augalų. *Pakuotė gali skirtis nuo matomos nuotraukoje.

Sudėtis:

Azotas (N): suminis azotas (N) 46,3%, karbamidinis azotas (NH2-N) 46,3%, drėgmė 0,4%.

Naudojimo rekomendacijos: tręšti lokaliai. Trąšas tirpinti vandenyje ir laistyti arba purkšti per lapus. Tirpinti trąšas kietame vandenyje nerekomenduojama, kadangi gali susidaryti nuosėdos ir sumažėti trąšų žaliavos efektyvumas. Netręšti ankštinių kultūrų. Šių trąšų sudėtyje yra karbamido, iš kurio gali išsiskirti amoniakas ir daryti poveikį oro kokybei. Atsižvelgiant į vietos sąlygas, turi būti imamasi
atitinkamų taisomųjų priemonių. Atsargumo, pavojingumo frazės: P102 laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. P280 mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną, NESKATINTI vėmimo. Nepageidaujamos priemaišos: – Se – <0.4; – Cd – <0.6; – Cr (VI) – <2.0; – Hg – <0.2; – Ni – <2.7; – Pb – <8.2; – As – <0.2; – biuretas (C2H3N3O2) – 1.1.

 

Talpa

1.5l, 4l

Back to Top
Prekė įdėta į krepšelį